Kurucu Onursal Başkanın Yazılı Mesajı

Görme duyusunun kaybından ileri gelen en önemli sorunlardan biri, görme özürlü kişilerin başkalarına muhtaç olmadan normal yazılı kaynaklardan yararlanmalarını olanaksız kılmasıdır. Bu sorun çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanılarak çözülmedikçe görme özürlülerin; eğitimde, iş yaşamlarında ve kültürel gelişimlerinde karşı karşıya kaldıkları çok çetin sorunların doyurucu bir çözüme kavuşturulması olanağı yoktur.
     Otobiyografi niteliğinde 2002 yılında kaleme aldığım “ Kör Uçuş” adlı kitabım körlerin yaşadıkları ve ne gibi hizmetlere ihtiyaçları olduğu hakkında sizleri detaylı olarak aydınlatacaktır. 
     Avrupa Birliği Ülkelerinde ve ABD’de bu çok önemli sorunu çözmek için, tek amacı görme özürlülere çeşitli kitaplık hizmetleri sağlayan, zengin ve iyi donatılmış kurumlar oluşturulmuştur: Örneğin, National Library for the Blind (Londra), Recording for the Blind and Dislexic (Princeton, RSA), Library of Congress for the Blind (New York). Bu kurumlar çeşitli teknolojik olanakları kullanarak görme özürlülerin yazılı kaynaklardan kimseye muhtaç olmadan yararlanmalarını sağlamakta ve böylece onların eğitimlerine, iş yaşamlarına, kültürel gelişimlerine paha biçilmez katkılarda bulunmaktadırlar. 
     Çoğunun geçmişi on dokuzuncu yüzyıla kadar uzanan bu sivil kurumlar, kendi ülkelerindeki yardımseverlerin desteği ile, özellikle varlıklı iş adamlarının ve büyük şirketlerin sponsorluğu sayesinde büyüyüp gelişmişlerdir. 
     Ülkemizde ise görme özürlülerin bu çok önemli sorununa köklü çözümler getirmeyi amaçlayan bu tür bir kuruluş yoktu. İlköğretim okullarında, liselerde, yüksek okullarda ve fakültelerde, gören öğrencilerle yan yana eğitimlerini sürdürmeye çalışan iki bini aşkın görme özürlü öğrenci ders kitaplarını okuyabilmek için başkalarına muhtaçtı. Öğrenci olmayan, binlerce görme özürlü kitap sever vatandaşımıza ulaşılarak kitap okuma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. 
     Çok amaçlı bazı derneklerde, birkaç devlet ve belediye kütüphanesinde görme özürlüler için açılmış kitaplık bölümleri vardı. Bu kitaplık bölümlerinin yararsız oldukları söylenemez ise de tüzüğünde belirtilen önemli birçok amacı gerçekleştirmekle uğraşan bir derneğin veya bürokratik işleyiş sistemine bağlı bir kamu kuruluşunun parçası olarak hizmet veren bu tür kitaplık bölümlerinin sağlayabildiği yerel ve sınırlı hizmetler yoluyla görme özürlülerin yazılı kaynaklardan yararlanmakta karşılaştıkları sorunların yeterli ölçüde ve yurt çapında çözülemeyeceği; görme özürlü öğrencilerin okuyabilecekleri ders kitaplarının yokluğu yüzünden çektikleri sıkıntılardan ve yurdumuzun dört bir yanındaki kentlerde, kasabalarda, köylerde yaşayan, her yaştan görme özürlü vatandaşlarımızın kitaplık hizmetlerinden yoksun oluşundan açıkça anlaşılıyordu. 
     Görme özürlülerin ders kitabı ihtiyaçlarının karşılanarak çektikleri güçlüklerin önemli ölçüde azaltılması, yaşı ne olursa olsun ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkçe yazılı kaynaklardan yararlanmak isteyen görme özürlülerin başkalarına muhtaç olmaktan kurtarılmaları gerekliydi. 
     Bu durum karşısında yapılması gereken şey, temel amacı yurt içinde veya dışında yaşayan ve Türkçe yazılı kaynaklardan yararlanmak isteyen görme özürlülere modern kitaplık hizmetleri sunarak onların eğitimine ve kültürel gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmak üzere tüm teknolojik olanaklardan yararlanacak düzeyde iyi donatılmış ve örgütlenmiş, zengin bir görme özürlüler kitaplığı kurmaktı.
     Böyle bir sosyal projeyi gerçekleştirmeyi benimseyen 16 kişi 24 Ekim 2003 gününde İzmir Görme Özürlüler Kitaplığını Kurma ve Yaşatma Derneğini kurdu. 
     Üyelerimizin ve derneğin amacına gönül vermiş yardımsever vatandaşlarımızın özverili destekleri sayesinde kitaplığın hizmete girmesi için gereken alt yapı kısa sürede tamamlanarak TÜRKİYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI 2 Ekim 2004 gününde hizmete girdi. Bu sene 6. yılını kutlayan kitaplığımız hedeflenen kitaplıklar seviyesine gelebilmek amacıyla olanca gücü ile çalışmaktadır. 
Gönül Gözüyle görebilenler adına esenlikler dilerim.

Av. Gültekin YAZGAN
TÜRGÖK Kurucu Onursal Başkan

Geri Dön